Archive for the MMIX-2-M7 Category

JOVIAT. MMIX-2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Desembre 11, 2012 by aserracanta

Pràctica inicial de pàgines web;

MmixM7UF31ActivitatWebInicial

JOVIAT: MMIX2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 30, 2012 by aserracanta

Pràctica de correu electrònic.

Mmix2-M7-Uf2-1-ClientCorreu

JOVIAT: MMIX-2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 18, 2012 by aserracanta

Apunts de correu electrònic;

Pr-Mmix-M7-UF2-1-ServeiCorreuE

Primera pràctica:

Definiu tots els ítems que apareixen en l’apartat de conceptes de la presentació.

JOVIAT: MMIX-2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 18, 2012 by aserracanta

Apunts de les parts de DHCP i DNS;

Pr-Mmix-M7-UF1-DHCP

Pr-Mmix-M7-UF1-4-DNS