JOVIAT. DAW-1. M4.

Posted in DAW1-M4 on Novembre 14, 2012 by aserracanta

Pràctica d’exportació en XML;

SDAM-M4-UF2-EXPXML

JOVIAT. DAW-1. M2.

Posted in DAW1-M2 on Novembre 13, 2012 by aserracanta

Part teòrica del tercer bloc d’SQL;

Les03

JOVIAT. SDAW-1. M2.

Posted in DAW1-M2 on Novembre 7, 2012 by aserracanta

Part teòrica del segon bloc d’SQL;

Les02

JOVIAT. M2. SQL.

Posted in DAW1-M2 on Novembre 5, 2012 by aserracanta

part teòrica bloc 1 Sql;

Les01

JOVIAT: MMIX2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 30, 2012 by aserracanta

Pràctica de correu electrònic.

Mmix2-M7-Uf2-1-ClientCorreu

JOVIAT: MMIX-2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 18, 2012 by aserracanta

Apunts de correu electrònic;

Pr-Mmix-M7-UF2-1-ServeiCorreuE

Primera pràctica:

Definiu tots els ítems que apareixen en l’apartat de conceptes de la presentació.

JOVIAT: MMIX-2. M7.

Posted in MMIX-2-M7 on Octubre 18, 2012 by aserracanta

Apunts de les parts de DHCP i DNS;

Pr-Mmix-M7-UF1-DHCP

Pr-Mmix-M7-UF1-4-DNS

 

JOVIAT: XML. UF1.

Posted in DAW1-M4 on Octubre 17, 2012 by aserracanta

Diapositives relatives a la presentació realitzada a classe:

SDAM-M4-UF1-XMLDescripcio